Camí de les Batalles
Contra l’invasor francès
6 i 14 de juny de 1808

Distància total del recorregut: 5.500 metres

1. Primer Tram: “Els primers trets”

El Timbaler

Galeria | Primer Tram

CAT De Can Pascual a La Plaça
Distància del tram: 500 metres

“El 6 i 14 de juny de 1808, una columna de soldats francesos va intentar creuar el Coll de Can Maçana per atacar Manresa i tenir accés a la Catalunya Central i a les Terres de Ponent. Una part de la tropa francesa va passar pel Bruc de la Parròquia, que en aquell moment era el nucli principal del poble”.

2. Segon Tram: “Camí del Sometent”

El Timbaler

Galeria | Segon Tram

CAT De La Plaça al Monument del Timbaler
Distància del tram: 950 metres

“Al seu pas pel Bruc de la Parròquia , els francesos van matar tres veïns a trets i van calar foc a diverses cases del poble”

3. Tercer Tram: “El Timbaler”

El Timbaler

Galeria | Tercer Tram

CAT Del Monument del Timbaler al Bruc de Dalt
Distància del tram: 700 metres

“Des de 1892, any de la primera commemoració celebrada de les batalles del Bruc, el sometent de Bruc recollí aportacions per aixecar un monument en memòria de la gesta, però no es va arribar a fer. El 1911 s’erigia al monestir de Montserrat un grup escultòric als herois del Bruc, obra de Josep Campeny i Santamaria, obra que fou destruïda durant la guerra civil de 1936.
L’any 1952 es va inaugurar al Bruc un primer monument amb l’escultura de guix de l’escultor Frederic Marés. Es va situar a l’antic emplaçament d’una creu commemorativa de les batalles situada al lloc de les actuals escoles. L’any 1954 s’instal•lava la definitiva escultura de pedra de 4,80 metres d’alçada, substituint la de guix. El 1963 es procedí a traslladar l’escultura a l’emplaçament a l’actual..”

4. Quart Tram: “Camí del Francès”

El Timbaler

Galeria | Quart Tram

CAT Del Bruc de Dalt a les Creus Verdes
Distància del tram: 1.600 metres

“Des d’aquest punt, veiem el camp de batalla amb tota la seva amplitud. A on en aquell temps hi havia vinyes i oliveres, avui hi ha un bosc jove de pi blanc amb la flora i fauna del peudemont de Montserrat. En aquest espai va tenir lloc l’episodi més intens dels combats. Possiblement, el repic del timbal es podia sentir des d’aquest punt del Bruc de Dalt”.

5. Cinquè Tram: “La derrota francesa”

El Timbaler

Galeria | Cinquè Tram

CAT De les Creus Verdes a Can Maçana
Distància del tram: 1.650 metres

“En aquest tram, la intensitat del combat feu aturar l’exèrcit francès que es vaa veure obligat a tocar a retirada, tot abandonant més de tres-cents morts i ferits i una bona part del seu equipament bèl•lic en el camp de batalla”.

6. Sisè Tram: “La Llegenda del Timbaler”

El Timbaler

Galeria | Sisè Tram

CAT Coll de Can Maçana

“El Coll de Can Maçana representa la culminació de la desfeta francesa. Aquest va ser el punt de reunió dels sometents dels pobles de la rodalia, un nombre reduït de tropa reglada aquarterada a Igualada i soldats escapats de Barcelona, entre els quals, possiblement es trobava el jove Isidre Lluçà, qui amb el seu timbal va contribuir a posar en fuga l’invasor”.