Camps i conreus al peudemont

Paisatges del Bruc | El poble del Bruc | Camp i conreus al peudemont: la Vinya Nova i El Bruc | Una mica d’història | Memòria recent del paisatge | Els cultius | Les feines al bosc | El patrimoni | La ruta de l’Oli | Productors | Allotjament | On menjar | Comerç | Fires i Festes | Altres

Veure “Camps i conreus al peudemont”


Entre el Bosc i el Foc: Sant Pau de la Guàrdia

Paisatges del Bruc | El poble del Bruc | Sant Pau de la Guàrdia: entre el Bosc i el Foc | Una mica d’història | La Masia | Els boscos de Sant Pau de la Guàrdia al llarg del segle XX | Les feines al bosc | Els grans incendis forestals | El Patrimoni | La Ruta | Productors | Allotjament | On menjar | Comerç | Fires i Festes | Altres

Veure “Entre el Bosc i el Foc”


Perfil del Turista Gastronòmic a la demarcació de Barcelona

Turisme gastronòmic: definicions | Components del producte turístic gastronòmic | Aproximació al turista gastronòmic | situació actual del turista gastronòmic | característiques principals del turista gastronòmic | Descripció de la visita | Motivacions de la visita | Coneixement de la destinació | Incidència i valoració de l’experiència gastronòmica | Conclusions

Veure “Perfil del Turista Gastronòmic a la demarcació de Barcelona” 


Dossier tècnic: formació i assessorament al sector agroalimentari. Nº 80: L’oli d’oliva

Paisatges del Bruc | El poble del Bruc | IRTA | Generalitat de Catalunya | Informació d’interès | Memòria recent del paisatge | Els cultius | L’oli d’oliva del Bruc | El patrimoni | La ruta de l’Oli | Productors | Allotjament | On menjar | Comerç | Fires i Festes | Altres

Veure “L’oli d’oliva”


Anàlisi dels hàbits de consum i compra a la demarcació de Barcelona. Comarca de l’Anoia.

Compra a l’Anoia | components del consum a l’Anoia | aproximació als hàbits de consum i compra | situació actual del consum a la demarcació de Barcelona | característiques principals del consum a l’Anoia |

Veure “Anàlisi dels hàbits de consum i compra a la demarcació de Barcelona. Comarca de l’Anoia”