Planallarga és una revista d’aparició irregular (fins a la primavera de 2018, 3 números), finançada i elaborada per un col·lectiu de bruquetans interessats en la protecció integral del patrimoni del Bruc. Així, publica articles i treballs sobre qualsevol aspecte patrimonial: història, art, arquitectura, literatura, medi ambient, memòria oral, etc. Accepta col·laboracions de membres aliens al grup redactor sempre que compleixin amb determinats estàndards de qualitat. Tot i que no és una publicació científica, es defineix com a “d’alta divulgació” i, en conseqüència, es combina la recerca amb la difusió rigorosa. Destaca també per la qualitat i la quantitat gràfica. L’adreça de contacte és: cestrapl7@msn.com.

Article sobre la ratafia publicat al número 3 de Planallarga