El Paisatge del Bruc al llarg del temps

Navegueu i descobriu com ha canviat el paisatge del Bruc al llarg del segle XX.  També trobareu algunes de les rutes més habituals del municipi.

Com navegar pel mapa

Cliqueu sobre el menú i seleccioneu l’època de la qual voleu veure com era el paisatge (cliqueu sobre l’icona d’ull que apareix). Si cliqueu damunt del què us apareix s’obrirà un pop-up amb informació de la coberta (si era vinya, olivera, bosc…).
Cliqueu sobre el botó de pantalla complerta o aquí per navegar més còmodament. Cliqueu sobre el botó de georeferenciar per descobrir in situ quin era el paisatge del lloc on us trobeu en aquests moments.

Notes sobre els mapes

Mapa 1917: La font per a l’elaboració d’aquest mapa és la Minuta Municipal del Bruc que data del 1917. Es tracta d’un mapa que aporta una informació molt valuosa, malgrat que per les limitacions tècniques de l’època el nivell de detall no és el mateix que en documents cartogràfics posteriors. Per exemple, els roquissars de les zones altes de Montserrat no hi són representats, i els polígons tendeixen a ser més grans que en altres mapes.
Mapa 1956: L’origen de les dades d’aquest mapa provenen d’una de les primeres sèries d’imatges aèries que es van prendre de manera sistemàtica a l’Estat Espanyol. El processament dels ortofotomapes a càrrec dels tècnics de la Diputació de Barcelona permet distingir les cobertes més importants i representatives, malgrat no diferencia els boscos de pins i d’alzines o altres gèneres arboris.
Mapa 1980:  Aquest mapa prové de la cartografia de Cultius i Aprofitaments que va elaborar el llavors Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació el 1980. Per la magnitud del projecte que incloïa la caracterització de tot el territori espanyol, l’escala de treball és de 1:50000, raó per la qual el nivell de detall no és elevat com en altres mapes. El fet que no es trobin representats els roquissars de Montserrat ho posa de relleu.
Mapa 1986 i 2002:  Mapes d’usos del sòl elaborats pel CREAF- UAB.
Mapa 2014 :  La cartografia que ha servit de base per elaborar aquest mapa no diferencia entre sòl urbà i altres tipus de sòls improductius, per tant també inclou cobertes com els roquissars de les zones altes de la Muntanya de Montserrat. Pel que fa al conreu, tampoc permet distingir-ne els diversos tipus, encara que bàsicament són oliveres i herbacis. Per últim, cal destacar que la informació que recull el mapa és anterior a l’incendi d’Òdena del 2015, que va afectar l’extrem nord-oest del municipi del Bruc. Per això s’ha inclòs l’àrea de l’incendi com a coberta rellevant en l’actualitat.