Sortida: Aparcament de l’Hotel Bruc
Arribada: km 573, Cruïlla amb la B – 110
 Dificultat: Mitjana-Alta
 14,16 km

PARADA 1. APARCAMENT SUPERIOR DE L´HOTEL DEL BRUC, (terme municipal del Bruc, comarca de l’Anoia).

PARADA 2. ANTIGA PEDRERA DE LICORELLES DEL BRUC DE DALT, (terme municipal del Bruc, comarca de l’Anoia).

PARADA 3. MASIA DE LA COVA, (terme municipal del Bruc, comarca de l’Anoia).

PARADA 4. PONT FORADAT DE ROQUES BLANQUES, IMMEDIACIONS DE SANT MIQUEL DE VILACLARA, (terme municipal del Bruc, comarca de l’Anoia).

PARADA 5. FORNS DE CALÇ DE ROQUES BLANQUES, (terme municipal del Bruc, comarca de l’Anoia).

PARADA 6. PARATGE DE ROQUES BLANQUES, (terme municipal del Bruc, comarca de l’Anoia).

PARADA 7. IMMEDIACIONS DE CAN SOTERES, PLANS DE CAN SOTERES, (terme municipal del Bruc, comarca de l’Anoia).

PARADA 8. OBSERVACIÓ DEL RACÓ DELS BRUCS, (terme municipal del Bruc, comarca de l’Anoia).

PARADA 9. PORT DELS BRUCS, (terme municipal del Bruc, comarca de l’Anoia).

PARADA 10. IMMEDIACIONS DE CAL VENTURA, (terme municipal del Bruc, comarca de l’Anoia).

PARADA 11. CARRETERA N – IIz, IMMEDIACIONS DEL km 573, CRUÏLLA AMB LA CARRETERA B – 110, (terme municipal del Bruc, comarca de l´Anoia).