El Bruc

Cal Tricolet El Bruc

CAN TRICOLET (ASSUMPCIÓ): Allotjament
Can Tricolet, Bruc del Mig, 46. 08294 El Bruc
 sionrehues@gmail.com
93 771 03 82 / 619 05 48 79
apartament-cantricolet-elbruc.blogspot.com.es

Hotel El Bruc

HOTEL EL BRUC: Allotjament – Restauració
Autovia A-2, Km 570.
 hotel@hotel-bruc.es.
93 771 00 61
 www.hotel-bruc.es 

Can Serrat El Bruc

Residència artística CAN SERRAT.
Masia Can Serrat s/n.
canserratart@gmail.com
93 771 00 37
canserrat.org

Sant Pau de la Guàrdia

can oller de la guàrdia

MASIA CA N’OLLÉ DE LA GUÀRDIA: Allotjament rural.
Can Olle de la Guàrdia s/n.
masia@canolledelaguardia.com
.
93 771 01 08.
www.canolledelaguardia.com

cal sant miquel

CAN SANT MIQUEL (JUDIT): Allotjament.
Can Sant Miquel, la Guàrdia.
calsantmiquel@gmail.com.
650 948 419 / 93 10 21 109.
www.casa-rural-barcelona.cat 

Share this Page